گردهمایی و هم اندیشی اساتید گروه معارف اسلامی دانشگاه رازی

گردهمایی و هم اندیشی اساتید گروه معارف اسلامی دانشگاه رازیدوشنبه نهم تیرماه ساعت 10 الی 12 در محل دانشکده ادبیات و علوم انسانی با حضور مدیر محترم گروه معارف برگزار و پیرامون نحوه ارزیابی دانشجویان و راه حل مشکلات نیمسال جاری و برنامه ریزی برای نیمسال جاری و آینده تبادل نظر شد.