گردهمایی بزرگداشت شمس و مولانا

گردهمایی بزرگداشت شمس و مولاناگردهمایی بزرگداشت شمس و مولانا

گردهمایی بزرگداشت شمس و مولانا به همت انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی ایران شعبه کرمانشاه-دانشگاه رازی و انجمن  علمی - دانشجویی زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 17 مهر ماه در سالن فرهنگ و ادب این دانشکده با حضور اساتید و دانشجویان محترم برگزار گردید