گرامیداشت روز عصای سفید

گرامیداشت روز عصای سفیدبه مناسبت روز عصای سفید مراسمی در روز یکشنبه مورخ 1396/7/23 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی با حضور دانشجویان روشندل برگزار شد.در این مراسم از تلاشهای علمی و فرهنگی و هنری این عزیزان تقدیر به عمل آمد.همچنین از طرف رئیس دانشکده هدایایی به آنان اهدا گردید.