کسب رتبه دوم کشوری در مسابقات حفظ قرآن کریم و نهج البلاغه

کسب رتبه دوم کشوری در مسابقات حفظ قرآن کریم و نهج البلاغهکسب رتبه دوم کشوری را توسط سرکار خانم فاطمه وهابی دانشجوی رشته علوم قرآن و حدیث در مسابقات سراسری حفظ قرآن و نهج البلاغه را به جامعه دانشگاهی به ویژه دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریک می گوییم.