نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی به منظور تبیین و تحلیل اندیشه های استاد شهید مرتضی مطهری(ره) و گرامی داشت روز معلم

کارگاه آموزشی به منظور تبیین و تحلیل اندیشه های استاد شهید مرتضی مطهری(ره) و گرامی داشت روز معلم


کارگاه آموزشی به منظور تبیین و تحلیل اندیشه های استاد شهید مرتضی مطهری(ره) و گرامی داشت روز معلم 11 اردیبهشت ماه سال 1397 در سالن فرهنگ و ادب دانشکدده ادبیات و علوم انسانی با حضور اساتید محترم برگزار شد