نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارشناس پژوهش

 

 

نوشین صوفی
تحصیلات:کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
پست الکترونیکی:soufinooshin@yahoo.com
تلفن تماس:08334283605