نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارشناس جغرافیا 2

کارشناس جغرافیا 2


              نام و نام خانوادگی:مجتبی نوری                                                                                       
              تحصیلات:دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی روستایی
              پست الکترونیکی:nouri.mojtaba [at] gmail.com