نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارشناس جغرافیا

کارشناس جغرافیا


نام و نام خانوادگی:علی خزایی
تحصیلات:دانشجوی دکتری سنجش از راه دور
پست الکترونیکی:a.khazaei [at] razi.ac.ir