پریوش بخشی

پریوش بخشیبه اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم پریوش بخشی دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی در تاریخ دوشنبه ۹8/11/14 در سالن اجتماعات شماره دو ساعت 14 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.