پروانه زارعی

پروانه زارعیبه اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم پروانه زارعی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد الهیات در تاریخ شنبه ۹۷/۱۱/13 ساعت ۱0 در سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.