همایش بین المللی بزرگداشت سال جهانی محمد بن زکریای رازی

همایش بین المللی بزرگداشت سال جهانی محمد بن زکریای رازیهمایش بین المللی بزرگداشت سال جهانی محمد بن زکریای رازی ( 2017)در روز های 21 و 22 آذر ماه 1396 در سالن فرهنگ و ادب دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی با حضور سخنرانان ،محققان ،پژوهشگران و اساتید دانشگاههای کشور  برگزارشد.
دبیرخانه این همایش از سال 1385 با تشکیل سه کمیته علمی به شرح زیر فعالیت های خود را آغاز کرده بود:
 
1.کمیته فلسفه ،تاریخ علم و علوم انسانی 
2.کمیته کیمیاگری و شیمی .
 
3.کمیته طب سنتی دارو سازی و پزشکی مدرن 
دبیران کمیته های مذکور و ستاد مرکزی همایش با همکاری اعضای هیات علمی کمیته های تخصصی مذکور  مرکب از اساتید متخصص از دانشگاههای  مختلف با تعیین محور های علمی همایش  و با تاسیس سامانه علمی و انتشار پوستر همایش در چهار نوبت فراخوان علمی  اطلاع رسانی خود را آغاز کرد .
 
 تا مهرماه جاری بیش از دویست مقاله و چکیده مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد که از این میان طی فرآیند علمی مجموعه چکیده مقالات علمی با  80  چکیده  مقاله علمی بدست چاپ سپرده شد .
از میان مقالات علمی منتخب  سی مقاله با محوریت سه کمیته مذکور  در حوزه های مختلف علمی به بررسی ابعاد  زوایای فکری و اندیشه ای محمد بن زکریای رازی پرداخت .
 
 
 
 
برنامه های علمی همایش در شش پنل علمی و با حضور اساتید و رازی شناسان برجسته طی دو روز همه روایای علمی و اندیشه ای و شخصیتی رازی را مورد بحث و بررسی قرار دادند 
در پایان طی برنامه ی اختتامیه از پژوهشگران و رازی شناسان بجسته و دست اندکاران همایش تجلیل به عمل آمد.