نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نمایشگاه نقاشی و کاردستی دانش آموزان زلزله زده سرپل ذهاب

نمایشگاه نقاشی و کاردستی دانش آموزان زلزله زده سرپل ذهاب


برگزاری  نمایشگاه نقاشی و کاردستی دانش آموزان زلزله زده سرپل ذهاب در دانشکده ادبیات و علوم انسانی