نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست مدیران گروه ها با مسئولین حوزه پژوهشی

نشست مدیران گروه ها با مسئولین حوزه پژوهشی


نشست مدیران محترم گروه های آموزشی دانشکده های ادبیات و علوم انسانی و دانشکده علوم اجتماعی با مسئولین حوزه پژوهشی دانشگاه رازی در تاریخ 1396/2/4 در ساعت 10 صبح در محل سالن اجتماعات دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد. پس از اظهار نظرها، بیان دیدگاهها و سوالات مدیران محترم گروه های آموزشی دانشکده های مذکور، معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه جناب آقای دکتر جوشقانی، مدیر محترم معاونت پژوهشی دانشگاه جناب آقای دکتر معرفت و دیگر مسئولین حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه به ارائه پاسخ های لازم پرداختند.