نشست مدیران گروه ها با مسئولین حوزه پژوهشی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست مدیران گروه ها با مسئولین حوزه پژوهشی

نشست مدیران محترم گروه های آموزشی دانشکده های ادبیات و علوم انسانی و دانشکده علوم اجتماعی با مسئولین حوزه پژوهشی دانشگاه رازی در تاریخ 1396/2/4 در ساعت 10 صبح در محل سالن اجتماعات دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد. پس از اظهار نظرها، بیان دیدگاهها و سوالات مدیران محترم گروه های آموزشی دانشکده های مذکور، معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه جناب آقای دکتر جوشقانی، مدیر محترم معاونت پژوهشی دانشگاه جناب آقای دکتر معرفت و دیگر مسئولین حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه به ارائه پاسخ های لازم پرداختند.