نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست صمیمانه اعضای هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی با معاون محترم پژوهشی دانشگاه و مدیران حوزه پژوهشی

نشست صمیمانه اعضای هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی با معاون محترم پژوهشی دانشگاه و مدیران حوزه پژوهشی


نشست صمیمانه اعضای هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی با معاون محترم پژوهشی دانشگاه و مدیران حوزه پژوهشی در تاریخ 27 فرودین 1397 در سالن فرهنگ و ادب این دانشکده برگزار شد