نشست‌های علمی «کرمانشاه ‌شناسی و نقد و بررسی کتاب تاریخ بزرگان کرمانشاه» برگزار شد

نشست‌های علمی «کرمانشاه ‌شناسی و نقد و بررسی کتاب تاریخ بزرگان کرمانشاه» برگزار شددانشگاه رازی- نشست‌های علمی «کرمانشاه ‌شناسی و نقد و بررسی کتاب تاریخ بزرگان کرمانشاه» به میزبانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی برگزار شد.

نشست‌های علمی «کرمانشاه‌ شناسی و نقد و بررسی کتاب تاریخ بزرگان کرمانشاه»، روز پنجشنبه ۲۸تیر۱۳۹۷، به میزبانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی برگزار شد.

نشست اول با موضوع کرمانشاه‌شناسی به دبیری دکتر مهدی عزتی برگزار شد و دکتر سیدجمال موسوی پیرامون موضوع «کرمانشاه در متون جغرافیایی» و دکتر سیدابوالفضل رضوی نیز در خصوص «انگاره‌های ایرانی در تاریخ‌نگاری احمدبن داود دینوری» به سخنرانی پرداختند.

 

دکتر سیدجمال موسوی

 

دکتر سیدابوالفضل رضوی

نشست دوم اما با موضوع «نقد و بررسی کتاب زندگی‌نامه بزرگان کرمانشاه» به دبیری  دکتر حسین علی‌بیگی برگزارشد. در این نشست دکتر سجاد دادفر و دکتر نظام‌علی دهنوی به نقد یک کتاب به نویسندگی فرشید یوسفی پرداختند.

 

فرشید یوسفی