نخستین نشست علمی پرسش و پاسخ و تحلیل سیل‌های اخیر در ایران

نخستین نشست علمی پرسش و پاسخ و تحلیل سیل‌های اخیر در ایرانبسمه تعالی

نخستین نشست علمی پرسش و پاسخ و "تحلیل سیل‌های اخیر در ایران"، روز دوشنبه 9 اردیبهشت ماه 1398 ساعت 10 با همت انجمن علمی گروه جغرافیا در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد.

این نشست با حضور دکتر ایرج جباری، دکتر فیروز مجرد، دکتر حسن ذوالفقاری، دکتر جعفر معصوم پور، دکتر امان الله فتح نیا،  دکتر آئیژ عزمی از اعضای هیأت علمی گروه جغرافیا پیرامون محورهای ذیل برگزار شد.

  • منشأ و علت اصلی بارش‌های اخیر
  • الگوهای بارشی و دورۀ بازگشت آن‌ها
  • نقش شدت، مدت و تداوم بارش در وقوع سیل اخیر
  • سهم پیش­بینی­های هواشناسی در کاهش خسارات
  • ارتباط سیل اخیر با پدیده تغییر اقلیم
  • دلایل انسانی افزایش خسارات ناشی از سیل
  • احداث سدها و نقش آن­ها در کنترل سیلاب
  • فرسایش خاک ناشی از سیل و پیامدهای آن