مهنوش رنجبر

مهنوش رنجبربه اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم مهنوش رنجبر دانشجوی رشته زبان و ادبیات عرب در تاریخ یکشنبه ۹8/11/6 در سالن اجتماعات شماره سه ساعت 14 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.