مهسا سیفی

مهسا سیفیبه اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم مهسا سیفی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد زبان انگلیسی در تاریخ شنبه ۹۷/۱۱/۱3 ساعت 8 در سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.