معرفی پرسنل

معرفی پرسنل 

 

1- ناصر داودی با مدرک کارشناسی ارشد رشته کتابداری با گرایش مدیریت اطلاعات و مسئول هماهنگی کتابخانه

 

 

 

 

 

2- خانم فتانه خلیلی کارشناس ارشد مدیریت و مسئول بخش امانات

 

 

 

 

 

3- خانم فرحناز هجرانی پور مسئول بخش مرجع و مجلات و کارشناس رشته کتابداری