نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

 

           معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی                          

            دکتر مجید محمدی

            تلفن:08334267125

            پست الکترونیکی: m.mohammadi @ razi.ac.ir