نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

 

           معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی                          

            دکتر شهریار همتی

            تلفن:08334267125

            پست الکترونیکی: sh.hemati@yahoo.com