نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

 

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی                          

  دکتر مجید محمدی

 تلفن:08334267125

 پست الکترونیکی: m.mohammadi @ razi.ac.ir