مصیب قادری

مصیب قادریبه اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای مصیب قادری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد حقوق در تاریخ شنبه ۹۷/۱۱/۱3 ساعت 8 در سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.