مریم محمدیاری

مریم محمدیاریبه اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم مریم محمدیاری دانشجوی رشته علوم قرآنی در تاریخ سه شنبه ۹8/6/26 ساعت 10 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.