مریم محمدی

مریم محمدیبه اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم مریم محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی در تاریخ سه شنبه ۹8/11/15 در سالن اجتماعات شماره سه ساعت 14 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.