مراسم گرامیداشت آزادسازی خرمشهر در دانشگاه رازی برگزار شد

مراسم گرامیداشت آزادسازی خرمشهر در دانشگاه رازی برگزار شدمراسم گرامیداشت آزادی سازی خرمشهر صبح امروز ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ با حضور اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه رازی  در سالن اجتماعات  دانشکده ادبیات وعلوم انسانی برگزار شد.

در ابتدای مراسم دکتر معینی نقده مسئول بسیج اساتید دانشگاه رازی گزارشی از مأموریت جدید بسیج اساتید را ارائه داد.

مسئول بسیج اساتید دانشگاه رازی از تأسیس اندیشکده اقلیم و آمایش سازمان بسیج اساتید کشور  خبر داد وگفت:  تأسیس اندیشکده اقلیم و آمایش سازمان بسیج اساتید کشور  یکی از مأموریت های جدید سازمان بسیج اساتید است.

وی افزود:  تأسیس این اندیشکده‌ها به ما کمک می کنند که  ارتباط بین دانشگاه‌ها به عنوان مغز متفکر، جامعه و دستگاه های اجرایی برقرار شود و با کمک صاحبنظران و پتانسیل‌های موجود در این بخش راهکارهایی را ارائه دهیم و به حل مشکلات کشور بپردازیم.  

در ادامه دکتر محمد ویسی عضو هیأت علمی گروه آموزشی اقتصاد دانشگاه رازی در مقاله‌ای به خروج آمریکا از برجام اشاره کرد و توضیحاتی در خصوص انرژی هسته‌ای ایران ارائه داد.