مراسم روز درختکاری با حضور جمعی از مسئولین و فعالین محیط زیست در دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد

مراسم روز درختکاری با حضور جمعی از مسئولین و فعالین محیط زیست در دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شداین مراسم با حضور معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری، جمعی از مسئولین و دانشگاهیان، فعالین محیط زیست و دانش آموزان استان، (15 اسفند) و همزمان با سراسر کشور در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد.