نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر گروه زبان

مدیر گروه زبان


نام و نام خانوادگی: دکتر پدرام لعل بخش
استادیار گروه زبان انگلیسی
پست الکترونیکی:
p.lalbakhsh 
[at] rzi.ac.ir