مجید حاتمی

مجید حاتمیبه اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای مجید حاتمی دانشجوی رشته زبان عربی در تاریخ شنبه ۹8/8/25 ساعت 13:30 در سالن اجتماعات 2 دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.