لیلا داودی

لیلا داودیبه اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم لیلا داودی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی در تاریخ سه شنبه ۹۷/۱۱/۱6 ساعت ۱0 در سالن جلسات 2 دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.