فاطمه گودرزی

فاطمه گودرزیبه اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه گودرزی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته الهیات در تاریخ دوشنبه ۹8/8/20 ساعت 10 در سالن اجتماعات 2 دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.