فاطمه محمدی

فاطمه محمدیبه اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه محمدی دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی در تاریخ سه شنبه ۹8/11/15 در سالن اجتماعات شماره دو ساعت 10 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.