شادی مظفری

شادی مظفریبه اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم شادی مظفری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد زبان انگلیسی در تاریخ سه شنبه ۹۷/۱۱/۱6 ساعت ۱0 در سالن اجتماعات دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.