سومین جلسه شورای مشورتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سومین جلسه شورای مشورتی دانشکده ادبیات و علوم انسانیسومین جلسه شورای مشورتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی  در تاریخ 96/11/30 رأس ساعت 10 با حضور جمعی کثیر از همکاران عضو هیأت علمی دانشکده در محل سالن اجتماعات برگزار شد . مهمان ویژه این نشست صمیمی حضرت حجة الاسلام والمسلمین حاج آقا قلندری مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه بودند . در این جلسه پس از گزارش رئیس دانشکده در حوزه های مختلف آموزشی،پژوهشی،فرهنگی و اداری و عمرانی ، حجة الاسلام قلندری به ایراد سخن پرداختند و در ادامه برنامه جمعی بسیار از همکاران به ابراز دیدگاههای خود در امور مختلف دانشگاه پرداختند و جلسه در ساعت 12/30دقیقه به پایان رسید.