سهیلا کرم پور

سهیلا کرم پوربه اطلاع می رساند جلسه پیش دفاع خانم سهیلا کرم پور دانشجوی رشته ادبیات فارسی در تاریخ  دوشنبه ۹8/6/25 ساعت 10 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.