سمینار چهارمین نشست تخصصی زلزله در دانشگاه رازی به میزبانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سمینار چهارمین نشست تخصصی زلزله در دانشگاه رازی به میزبانی دانشکده ادبیات و علوم انسانیسمینار چهارمین نشست تخصصی زلزله ۲۱ آبان استان کرمانشاه، با رویکرد «بررسی نقش صنعت برق در مدیریت بحران و بازسازی مناطق زلزله‌زده» با همکاری شرکت برق منطقه‌ای غرب و شرکت توزیع نیروی برق استان  دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی برگزار شد.