سمیرا میرزایی

سمیرا میرزاییبه اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم مهوش طاهرفر دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی در تاریخ دوشنبه ۹۷/۱۱/15 ساعت ۱0 در سالن جلسات 2 دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.