سماء السادات روشن

سماء السادات روشنبه اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم سماءالسادات روشن دانشجوی رشته زبان و ادبیات عرب در تاریخ چهارشنبه ۹8/10/16 در سالن اجتماعات شماره سه ساعت 14 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.