زهره کولیوند

زهره کولیوندبه اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهره کولیوند دانشجوی رشته فلسفه در تاریخ سه شنبه ۹8/6/26 ساعت 14 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.