رقیه رحمتی فرجام

رقیه رحمتی فرجامبه اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم رقیه رحمتی فرجام دانشجوی رشته الهیات در تاریخ دوشنبه ۹8/11/14 در سالن اجتماعات شماره سه ساعت 14 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.