راه یابی جمعی از دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی به مرحله منطقه ای سی و چهارمین جشنواره ملی قرآن و عترت

راه یابی جمعی از دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی به مرحله منطقه ای سی و چهارمین جشنواره ملی قرآن و عترتراه یابی دانشجویان زیر را به مرحله منطقه ای سی و چهارمین جشنواره قرآن و عترت را به کلیه دانشجویان و اساتید دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریک می گوییم.

اسامی دانشجویان راه یافته به مرحله منطقه ای سی و چهارمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان:

1- فاطمه سهرابیان در رشته قرائت ترتیل خواهران

2- کرامت الدین دویرجی در رشته قرائت ترتیل برادران

3- زهره ملکی در رشته آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن

4- زهرا سورنی در رشته احکام