نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین نشست همفکری مشورتی

دومین نشست همفکری مشورتی


به گزارش روابط عمومی دانشکده، دومین نشست همفکری مشورتی  روز چهارشنبه (29 فروردین1396) با حضور اعضای هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سالن اجتمات این دانشکده برگزار شد.
دراین نشست اعضای هیئت علمی به بحث و تبادل نظر و ارائه دیدگاه های خود در خصوص مسائل مختلف علمی پژوهشی و فرهنگی پرداختند.
گفتنی است این نشست به صورت دوره ای با هدف حل مسائل و چالش های دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد.