نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درباره دانشکده

درباره دانشکده


دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال 1367 در محل فعلی دانشکده علوم اجتماعی با رشته زبان و ادبیات فارسی راه اندازی گردید. با افزایش تعداد گروه های آموزشی و توسعه دانشکده و با تفکیک دانشکده ادبیات و علوم انسانی از دانشکده علوم اجتماعی در سال 1386،دانشکده ادبیات و علوم انسانی در محل جدید خود در پردیس طاقبستان تأسیس گردید.در حال حاضر این دانشکده با گروه های آموزشی زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عرب، زبان و ادبیات انگلیسی، الهیات و معارف اسلامی، جغرافیا، حقوق، تاریخ اسلام مشغول به فعالیت است.
تعداد کل دانشجویان مشغول به تحصیل در این دانشکده 2020 ‌ نفر ‌می‌باشد که در دوره‌های کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری به شرح زیر مشغول به تحصیل به می‌باشند:
کارشناسی : 1400 نفر
کارشناسی ارشد : 480 نفر
دکتری : 140 نفر