حمید تنهایی

حمید تنهاییبه اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای حمید تنهایی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد حقوق در تاریخ چهارشنبه ۹۷/۱۱/17 ساعت 8 در سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.