جلسه تو‌جیهی وهماهنگی بیست وسومین المپیاد علمی دانشجویی کشور منطقه (5)

جلسه تو‌جیهی وهماهنگی بیست وسومین المپیاد علمی دانشجویی کشور منطقه (5)جلسه تو‌جیهی وهماهنگی بیست وسومین المپیاد علمی دانشجویی کشور منطقه (5) با هدف بحث وتبادل نظردرخصوص نحوه ی طراحی سوالات المپیاد وهماهنگی مسئولین کمیته های علمی با کمیته اجرایی در تاریخ نهم اسفند ماه در محل سالن اجتماعات دانشکده ادبیابت و علوم انسانی برگزار شد