جلسه تو‌جیهی وهماهنگی بیست وسومین المپیاد علمی دانشجویی کشور منطقه (5)

جلسه تو‌جیهی وهماهنگی بیست وسومین المپیاد علمی دانشجویی کشور منطقه (5) با هدف بحث وتبادل نظردرخصوص نحوه ی طراحی سوالات المپیاد وهماهنگی مسئولین کمیته های علمی با کمیته اجرایی در تاریخ نهم اسفند ماه در محل سالن اجتماعات دانشکده ادبیابت و علوم انسانی برگزار شد