جشن میلاد امام حسین علیه السلام و روز پاسدار با همکاری صندوق همیاری خیریه کارکنان دانشکده ادبیات

جشن میلاد امام حسین علیه السلام و روز پاسدار با همکاری صندوق همیاری خیریه کارکنان دانشکده ادبیاتجشن میلاد امام حسین علیه السلام و روز پاسدار، حضرت ابولفظل علیه السلام و روز جانباز، حضرت سیدالساجدین علیه السلام با همکاری صندوق همیاری خیریه کارکنان دانشکده ادبیات، پایگاه بسیج کارمندی دانشکده و بسیج دانشجویی دانشکده ادبیات و علوم انسانی.