نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشن فارغ التحصیلی

جشن فارغ التحصیلی


جشن فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی رشته زبان ادبیات انگلیسی ورودی سال 1392 در روز یکشنبه 96/2/31 با حضور رئیس دانشکده و اساتید محترم هیات علمی گروه زبان و خانواده گرامی دانشجویان در سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی برگزار گردید.