نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشن فارغ التحصلی دانش آموختگان گروه زبان انگلیسی

جشن فارغ التحصلی دانش آموختگان گروه زبان انگلیسی


مراسم جشن فارغ التحصیلی دانش آموختگان گروه زبان انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سالن فرهنگ و ادب این دانشکده  برگزار شد