نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشن فارغ التحصلی دانش آموختگان گروه زبان انگلیسی

مراسم جشن فارغ التحصیلی دانش آموختگان گروه زبان انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سالن فرهنگ و ادب این دانشکده  برگزار شد