تقدیر از جناب استاد دکتر محمد ابراهیم مالمیر

تقدیر از جناب استاد دکتر محمد ابراهیم مالمیربه مناسبت گرامیداشت دهه کرامت، جناب آقای دکتر محمد ابراهیم مالمیر، دانشیار محترم گروه زبان و ادبیات فارسی به عنوان << نویسنده برگزیده در عرصه خدمت رضوی >> مورد تقدیر استاندار محترم کرمانشاه قرار گرفت.

این موفقیت افتخار آمیز را به ایشان و سایر همکاران عزیز دانشکده تبریک می گوییم.