تسلیت به مناسبت وفات حضرت خدیجه (س)

تسلیت به مناسبت وفات حضرت خدیجه (س)سالروز رحلت یا شهادت حوای ام المؤمنین و حورای سید المرسلین ، جنة العلیای اهل یقین و جُنة العظمای جمیع المسلمین ، حامیة دین سید النبیین و حاملة ام الکتاب کلمات التامات کتاب مبین  و صحیفه نوریه حروف العالیات صحائف یقین، شاملة جمیع الفضائل و الکرامات ، اول المؤمنات و ام سیدة السادات ، مشمول سلام جبرئیل از رب جلیل و تارک جمیع کمالات را اکلیل جمیل بی بدیل، جلوه جنة المأوی و مظهر سدرة المنتهی، خدیجة الکبری را صمیمانه به همه اهل تولی و تبری تسلیت عرض می نمایم.