تسلیت به مناسبت شهادت حضرت علی علیه السلام

تسلیت به مناسبت شهادت حضرت علی علیه السلام 

شهادت آدم ابو الاولیاء و مبعوث سری با همه رسل و انبیاء ، عرش عظیم استوی ، نبأ عظیم و جامعیت آیات الله الکبری ، منظور حقیقی انما و حقیقت منظوری ابوا ، عینیت واقعی الصراط المستقیم و جنة الماوی و واقعیت عینی  کتاب و کلام  الله در دنیا و عقبی و جامعیت دقیقی کلمات التامات والا و دقیقه جامعیتی حروف العالیات علیا، حضرت علی عالی اعلی به دست اشقی الاشقیای طریقه عداوت ذاتی ابلیسی اعداء الله با منارات الهدی را به شما اهل تولا و تبرا تسلیت عرض مینماییم.