نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخچه

تاریخچه


اولین سال پذیرش دانشجو در گروه الهیات دانشگاه رازی در سال  1371 می‌باشد. رشته های کارشناسی دایر در این گروه آموزشی شامل علوم قرآن وحدیث، فلسفه و حکمت اسلامی، فقه و مبانی حقوق اسلامی است، همچنین رشته های کارشناسی ارشد این گروه نیز شامل علوم قرآن و حدیث (سال 1380)، فلسفه و حکمت اسلامی (سال 1388)، فقه و مبانی حقوق اسلامی (سال 1388) می‌باشد.